Trustix AS,Box 1245 Pirsenteret, 7462 Trondheim,Norway
Org.no.: NO 979 574 665URL:www.trustix.com
Telephone: +47 73 54 50 54Telefax: +47 73 54 50 53

2002-03-25


Til den det måtte angå


Attest for Kent Dahl

Kent Dahl, født 1978-05-28, har vært ansatt i Trustix AS i peroden fra 2000-06-01 til 2002-02-28. Han har jobbet full tid sommeren i 2000 og i 2001, resten av perioden i 21,5% stilling.

Kent har arbeidet som programmerer i utviklingen av vår XSentry brannmur og våre XPloy produkter. XPloy er et rammeverk for administrasjon av applikasjoner i nettverk av Linux maskiner. XPloy er programmert i C++, er basert på Corba som infrastruktur og har et grafisk brukergrensesnitt laget med Qt.

I XSentry har han arbeidet med å lage en administrasjonsklient i Java. I utviklingen av XPloy har Kent fått erfaring med å bygge store, sikre og skalerbare systemer som kan kjøre på et nettverk av Linux maskiner.

Vi er godt fornøyd med arbeidet hans. Grunnen til at Kent slutter er nedskjæringer i utviklingsavdelingen.

Vennlig hilsen,

Torstein Heggebø
VP, Technology Development
Trustix AS


mobil: +47 92 29 79 18
direkte: +47 73 54 50 98
e-post: Torstein.Heggebo@trustix.comBasert på og innholdsmessig identisk med signert papirversjon.
HTML versjon generert av StarOffice.
Kosmetiske tilpasninger til HTML gjort i Emacs av Kent Dahl.
Bekreftet papirkopi kan fåes ved å kontakte Kent Dahl.
Kommentar:
- Det har sneket seg inn en feil i fødselsdatoen. Det skal være 25., ikke 28.