Kent Dahl NTNU - Høst 2005

Eksamensresultater

 

Vær oppmerksom på at dette ikke er noen offisiell karakterutskrift!

 

Emnekode Emnenavn Eksamensordning Termin Eksamensdato Eksamensresultat Studiepoeng
PPU4110 Pedagogikk - heltid MAPPE 2004 vår   D 30
PPU4120 Praksis - heltid M 2004 vår   Bestått 0
PPU4223 Fagdidaktikk Informatikk - heltid MAPPE 2004 vår   B 15
PPU4225 Fagdidaktikk Matematikk - heltid MAPPE 2004 vår   D 15
SIS10/HO9 Organisasjon og IKT HOPPG 2003 vår   A 30
SIS1078 Endringsledelse - Organisasjonsutvikling Ø 2002 høst   A 7,5
SIS1115P2 Prosjektarbeid Ø 2002 høst   B  
SIS11AO SPGR som forskningsmetode M 2002 høst 12.12.2002 A  
SIS11AP Kompleksitetsteori som basis for intervensjon og teoretisk tilnærming til OU M 2002 høst 12.12.2002 A  
SIS1067 Produksjonsorganisering og organisasjonsutvikling S 2002 sommer 08.08.2002 C 7,5
SIF8056 Programvarearkitektur S 2002 vår   C 7,5
SIS1090 Eksperter i team, tverrfaglig prosjekt Ø 2002 vår   A 7,5
SIS1076 Personalledelse og personalutvikling S 2002 vår 21.05.2002 D 7,5
SIE5040 Informasjonssikkerhet 2002 vår 10.05.2002 B 7,5
SIS1038 Innovasjons- og informasjonsledelse S 2001 høst 17.12.2001 D 7,5
SIF8054 Programvarekvalitet og prosessforbedring S 2001 høst 05.12.2001 B 7,5
SIS1022 Foretaks- og finansstyring S 2001 høst 29.11.2001 B 7,5
SIS1034 Entreprenørskap og markedsføring Ø 2001 vår   B 7,5
SIS1015 Investeringsanalyse og beslutningsteori 2001 vår 23.05.2001 D 7,5
SIF8039 Grafikk, bildebehandling og menneske-maskin grensesnitt 2001 vår 18.05.2001 C 7,5
SIF5013 Matematikk 4N 2001 vår 16.05.2001 D 7,5
SIF8028 Programmeringsspråk 2000 høst 21.12.2000 B 7,5
SIS1010 Mikroøkonomi og optimering 2000 høst 19.12.2000 D 7,5
SIF8031 Kunnskapssystemer 2000 høst 04.12.2000 E 7,5
SIS1032 Organisering - Permanente og temporære S 2000 høst 01.12.2000 D 7,5
SIF8020 Datamodellering og databasesystemer 2000 vår 31.05.2000 B 7,5
SIF8018 Systemutvikling 2000 vår 25.05.2000 C 7,5
SIF4007 Fysikk 2000 vår 03.05.2000 C 7,5
SIE4005 Digitalteknikk og datamaskiner 1999 høst 17.12.1999 A 7,5
SIF8010 Algoritmer og datastrukturer 1999 høst 14.12.1999 B 7,5
SIS1005 Regnskap og budsjettering 1999 høst 10.12.1999 B 7,5
SIF5060 Statistikk 1999 høst 02.12.1999 E 7,5
SIS1001 Organisasjon og miljø 1999 vår 28.05.1999 D 7,5
SIF5010 Matematikk 3 1999 vår 22.05.1999 D 7,5
SIF5005 Matematikk 2 1999 vår 14.05.1999 D 7,5
SIF8005 Programmering 1999 vår 08.05.1999 A 7,5
SIE4002 Kretsteknikk 1998 høst 17.12.1998 D 7,5
SIF8001 Informasjonsteknologi, grunnkurs 1998 høst 14.12.1998 B 7,5
SIF5003 Matematikk 1 1998 høst 09.12.1998 C 7,5
50504 Kjemi, kompletteringskurs 1998 sommer 22.08.1998 Bestått 0

Dokument generert av StudWeb.
Fjerning av kontrollelementer og tilpasning av dokumentet for å ligge statisk tilgjengelig gjort av Kent Dahl. Bekreftet papirkopi av karakterutskrift tilgjengelig ved å spørre Kent Dahl.

 

Under følger informasjon lagt til manuelt.

 

Eksamensordningene kort forklart:

S - Skriftlig eksamen.
SØ - Skriftlig eksamen og obligatoriske øvinger.
M - Muntlig eksamen.
Ø - Skriftlige øvinger eller prosjektarbeid.
MAPPE - Mappevurdering - en samling arbeider utgjør basisen for evalueringen.
HOPPG - Hoved- eller diplomoppgave.

 

Kort om karakterskalaen:

A - Fremragende.
B - Meget god.
C - God.
D - Brukbar.
E - Tilstrekkelig.
F - Ikke bestått.

Yttelige detaljer om karakterskalaen finner du på nettsidene til NTNU.