Foreløpig karakterer fra UiA 2010-2011 for Kent Dahl

Resultater fra StudWeb kopiert ut av Kent Dahl, med fjerning av kontrollelementer og sensitive opplysninger.

TerminEmnekodeEmnenavn OrdningVurdering/eksamen Eksamens-
dato
ResultatStudie-
poeng
Kunngj.
Høst 2011 BE-408 International Finance En skriftlig prøve En skriftlig prøve 09.12.2011 C 7,5 03-jan-2012
Obligatorisk innleveringsoppgave Godkjent 01-nov-2011
Høst 2011 ORG409 International Management Oppgave og en skriftlig prøve Oppgave og en skriftlig prøve B 7,5 12-des-2011
Oppgave A 12-des-2011
Skriftlig eksamen 21.11.2011 C 12-des-2011
Godkjente innleveringsoppgaver Godkjent 12-des-2011
Høst 2011 ORG412 Konflikthåndtering og forhandlingsteori En skriftlig prøve En skriftlig prøve 01.12.2011 D 10,0 14-des-2011
Eksamenskrav Godkjent 14-des-2011
Høst 2011 SE-502 Personnel Economics En skriftlig prøve Skriftlig eksamen 23.11.2011 B 7,5 01-des-2011
Obligatoriske oppgaver Bestått 01-des-2011
Høst 2011 SE-504 Macroeconomics Oppgave og en skriftlig prøve Oppgave + skriftlig C 7,5 12-jan-2012
Skriftlig eksamen 14.12.2011 D 12-jan-2012
Vår 2011 BE-410 Corporate Finance En skriftlig prøve En skriftlig prøve 30.05.2011 C 7,5 22-jun-2011
Obligatorisk innlevering Godkjent 22-jun-2011
Vår 2011 BE-411 Derivater og risikostyring En skriftlig prøve En skriftlig prøve 25.05.2011 C 7,5 08-jun-2011
Obligatorisk innlevering Godkjent 08-jun-2011
Vår 2011 ME-408 Econometrics Oppgave og en skriftlig prøve Oppgave og en skriftlig prøve C 7,5 05-jul-2011
Oppgave A 05-jul-2011
Skriftlig 19.05.2011 D 05-jul-2011
Vår 2011 SE-504 Macroeconomics Oppgave A 05-jul-2011
Høst 2010 BE-414 Financial Statement Analysis and Equity Valuation En skriftlig prøve Skriftlig eksamen 22.11.2010 C 7,5
Obligatoriske oppgaver Bestått
Høst 2010 BE-415 Investments En skriftlig prøve Skriftlig eksamen 29.11.2010 A 7,5
Obligatoriske oppgaver Bestått
Høst 2010 SE-204 Makroøkonomi En skriftlig prøve En skriftlig prøve 08.12.2010 D 7,5
Innleveringsoppgave Godkjent
Høst 2010 SE-408 Microeconomics Oppgave og en skriftlig prøve Oppgave + skriftlig eksamen C 7,5
Oppgave B
Skriftlig 10.12.2010 C
Høst 2010 SE-409 Quantitative Methods in Economics and Finance En skriftlig prøve Skriftlig eksamen 16.12.2010 C 7,5
Obligatoriske oppgaver Bestått
Høst 1997 EX110 Filosofihistorie og vitenskapshistorie En skriftlig prøve En skriftlig prøve 2,6 15,0
Høst 1997 EX120 Vitenskapsteori En skriftlig prøve En skriftlig prøve 2,4 15,0
Sum studiepoeng: 130,0